Inleiding

De monitor een gemakkelijk te gebruiken elektronisch apparaat, dat is ontworpen voor het bewaken van allerlei situaties. Dit product is in het bijzonder geschikt voor kleine winkels, kantoren of huizen. De monitor kan

op een horizontaal oppervlak worden gezet of kan aan een verstelbare steun (apart te bestellen als art.nr. SAS‑BRACK40) worden bevestigd. Die wordt aan de onderkant van de monitor gemonteerd en kan met 3 schroeven aan een

horizontaal of verticaal oppervlak worden bevestigd. De monitor kan beeld en geluid van 4 verschillende camera's ontvangen. Met de afstandsbediening kunt u gemakkelijk verschillende camerabeelden

selecteren. De beelden kunnen in de automatische stand ook een voor een worden weergegeven. Deze monitor is geschikt voor gebruik met SAS‑CAM12 camera's.

Wij bevelen aan om deze gebruiksaanwijzing door te lezen voordat u de monitor installeert/gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

 

Het camerapakket bevat de volgende onderdelen:

1. 1x 17,8 cm LCD-monitor

2. 1x Afstandsbediening

3. 1x AC/DC-adapter

4. 1x AV uitgangskabel

5. 4x AV ingangskabel

Technische specificaties

Formatteren: 16:9 (4:3 standen)

Resolutie: 628 x 562 (PAL)

Bedrijfsspanning: 12 V DC/1 A

AV ingang: 4x

AV uitgang: 1x

Bedrijfstemperatuur: –10 °C tot +50 °C

Gewicht: 450 g

Afmetingen: 180 x 155 x 25 mm

Veiligheidsvoorschriften

Maak bij een storing de monitor niet open. Dit product mag uitsluitend worden geopend door een bevoegde monteur.

Stel de monitor niet bloot aan water.

Stel de monitor niet bloot aan hoge temperaturen of vocht.

Installeer de monitor niet in de buurt van sterke magnetische velden, zoals TV's of luidsprekers. Dit kan de beeldkwaliteit van de monitor beinvloeden.

Installatie-instructies

1. Monitor

2. Aansluiting AV-uitgang

3. Aansluiting AV-ingang

4. Ingangsaansluiting 12 V gelijkspanning

5. Ondersteuning

6. Bevestigingspunt voor verstelbare steun

1. Zet de monitor op de standaard (5) op een stabiele ondergrond.De monitor kan ook aan een verstelbare steun (apart te bestellen als art.nr. SAS‑BRACK40) worden bevestigd. Die wordt aan de onderkant van de monitor gemonteerd en wordt met 3 schroeven aan een horizontaal of verticaal oppervlak bevestigd.

2. Steek de voedingsconnector in de voedingsaansluiting voor 12 V gelijkspanning (4).

3. Steek de lichtnetadapter in een stopcontact.

4. Sluit de camera met de AV-ingangskabel aan op een van de tulp ingangsaansluitingen (3) aan de achterkant van de monitor (max. 4 camera's). Raadpleeg voor informatie over de montage en het gebruik van de camera's de installatieaanwijzingen van de camera.

5. U kunt een extra monitor aansluiten op de AV-uitgangsaansluiting (2).

 

Gebruiksaanwijzing

1. LCD-monitor

2. Demptoets

3. AV-toets

4. 4:3 toets

5. Sensor IR-bediening

6. − toets

7. Menuknop

8. + toets

9. Activeringstoets

10. Schakelaar Auto/handmatig

1. Druk de Aan-/uittoets (9) om de monitor in the schakelen.

2. Druk de AV toets (3) om de juiste camera-aansluiting in te stellen.

3. Druk de Menutoets (7) om naar de submenu's te navigeren.

De volgende submenu's worden weergegeven:

Scherminstellingen: “Bright” (Helderheid), “Contrast” (Contrast), “Colour”

(Kleur) of “Hue” (Kleurtoon). Stel de scherminstellingen in met de + (8)

of –(6) toets.

“AV switched set” (Wisselende AV stand)

Selecteer de camera's die in de automatische stand achtereenvolgens

worden getoond. Druk de + of –toets om te wisselen tussen camera's

en de Menutoets om een camera te selecteren of de selectie ongedaan

te maken.

“√” geeft aan dat deze camera is geselecteerd.

“o” geeft aan dat deze camera niet is geselecteerd.

“Time switched” (Tijdgeschakeld)

Verleng of verkort het tijdsinterval voor de automatische stand met de

+ of –toets.

4. Zet de schakelaar voor Auto/Handmatig (10) op “AUTO” om automatisch tewisselen tussen de geselecteerde camera's. Als de AV toets wordt gedrukt, toont de handmatige wisselstand

de beelden van alle camera's, inclusief camera's die zijn ingesteld op “o”.

5. Druk de 4:3 toets (4) om de beeldverhouding te wijzigen.

6. Druk de Demptoets (2) om het geluid in of uit te schakelen. Om deze functie te kunnen gebruiken dient de microfoon op de camera ingeschakeld te zijn.

Probleemoplossing

Voer de volgende controles uit als de monitor niet goed werkt:

Zorg ervoor dat de monitor is ingesteld op het overeenkomstige AV kanaal (AV1-4).

Zorg ervoor dat alle connectors op de juiste wijze zijn aangesloten op de tulpaansluitingen.

Controleer dat de monitor niet is beschadigd.

Controleer dat de lichtnetadapter niet is beschadigd.

Controleer dat wanneer de automatische wisselstand actief is, dat de

camera's in the wisselende AV stand niet zijn ingesteld op “o”.

Controleer of alle scherminstellingen juist zijn ingesteld.

Onderhoud:

Reinig de camera met een vochtige doek.

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen aan het product zullen de garantie ongeldig maken. Wij aanvaarden geen

aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.

Disclaimer:

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo’s, merken en productnamen zijn

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Afvoer:

Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een daartoe aangewezen verzamelpunt.

Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk

is voor het afvalbeheer.

Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle

lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land

van verkoop.

Op aanvraag is officiele documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring (en

productidentiteit), materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.

Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning:

via de website: http://www.nedis.nl/nl-nl/contact/contact-formulier.htm

via e-mail: service@nedis.nl

telefonisch: +31 (0)73-5993965 (tijdens kantooruren)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLAND

Bron: König